mag. psych. BOŽIDAR NIKŠA TARABIĆ

PhD student

autobiografija

Božidar Nikša Tarabić je psiholog, stručni suradnik pri Rektoratu Sveučilišta u Zagrebu. Posebno je zainteresiran za interdisciplinarni, primijenjeni, pristup ljudskom ponašanju i doživljajnu i to primarno u području komunikacije i mišljenja. Stručni je staž odradio u Poliklinici za zaštitu djece i mladih grada Zagreba. Povezuje teorijska i stručna znanja (edukacija i praksa) iz područja forenzike, kliničke i savjetodavne psihologije, biološke psihologije i neuroznanosti te socijalne psihologije. Njegovo djelovanje sukladno tome obuhvaća različite grane psihologije i srodnih znanosti. Kao vanjski suradnik i predavač sudjeluje u izvođenju nastave nekoliko sveučilišnih sastavnica i drugih visokoobrazovnih ustanova (npr. Medicinski fakultet, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Hrvatski studiji, Zdravstveno veleučilište Zagreb) i to u području vještina komunikacije, percepcije i znanstvene metodologije; a na temu kojih drži predavanja i radionice i van formalne nastave.

Aktivni je suradnik/istraživač na 4 znanstveno-istraživačka projekta: Multimodalna psihofiziološka mjerenja za unaprjeđenje procesa selekcije kontrolora zračnog prometa; Mladi u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji; Dentalna anksioznost; Screen time – nacionalna studija.

Koautor je na 4 + 1 (u tisku) znanstvena rada i poglavlja u knjigama: Secondary school pupil’s knowledge of court proceeding and their perception of courts within Croatian legal system, Child Abuse and Neglect: Croatian Dental Practitioners’ Experience and Knowledge, Uloga dobi, spola i obrazovanja u brzini procesiranja informacija, Touch as a Part of Daily Communication with Family and Friends, Smart Environment: Cyber Parks (Connecting Nature and Technology); te je aktivno sudjelovao (usmeno izlaganje) na 5 znanstvenih konferencija, autor je 4 stručna rada i održao je nekoliko desetaka pozvanih predavanja.

Bio je neformalnim komentorom 4 doktorska studenta, 7 diplomanata te uz to kontinuirano surađuje sa različitim studentskim tijelima i predstavnicima; vodeći ih kroz konceptualizaciju studentskih projekata, učeći ih o komunikaciji, prezentiranju, samo-prezentaciji, rješavanju problema, upravljanju ljudskim resursima i projektnom menadžemntu općenito. Većinu toga radi u svoje slobodno vrijeme i na volonterskoj bazi što govori o tome koliko uživa u prenošenju znanja te podizanju kvalitete života i kompetencija zajednice u kojoj radi i djeluje.

RADNO ISKUSTVO

2018. – Trenutno
Vlada Republike Hrvatske, Savjet za mlade, zamjenik člana (predsjednice Savjeta)
2018. – Trenutno
Sveučilište u Zagrebu, Rektorat, karijerni predstavnik
2017. - Trenutno
Sveučilište u Zagrebu, Rektorat, stručni suradnik za savjetovanje studenata
2016. – 2017.
Sveučilište u Zagrebu, Rektorat, stručni suradnik za studente s invaliditetom
2015. – 2016.
Poliklinika za zaštitu djece i mladih grada Zagreba, psiholog pripravnik
2015. – Trenutno
Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet
2015. – 2017.
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
2016. - Trenutno
Zdravstveno veleučilište Zagreb
2012. - 2017.
Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji

OBRAZOVANJE

2015.
Doktorat psihologije, Sveučilište u Zagrebu
2013. – 2015.
Master’s Degree, psihologija – Sveučilište u Zagrebu
2011. – 2013.
Bachelor’s Degree, psihologija – Sveučilište u Zagrebu